440 Hertz vs 432 Hertz

Er is nogal wat te doen over de 440 Hertz, onze standaard A, en de 432 die door velen als een meer natuurlijke toon beschouwd wordt. Via mijn klankkasten ben een aantal keren dit thema tegen gekomen. Wonderlijk genoeg vind je voorstanders van de 432 Hertz aan twee uiterste kanten van het spectrum. Aan de ene kast de alternatieven en liefhebbers van traditionele muziek die vinden dat de 432 stemming natuurlijker is en beter klinkt. En helemaal helemaal aan de andere kant de organisatoren van houseparty's die vinden dat met de 432 stemming minder snel gehoorschade optreed.  Het gerucht dat de 440 stemming de voorkeur had van het oorlogszuchtige nazi-Duitsland omdat beter past bij marsmuziek maakt het een boeiend thema.

Bron: http://www.backto432hz.org/

Geluid en muziek bestaan uit trillingen, hoe hoger het aantal trillingen per seconde, hoe hoger de toon. De eenheid hiervoor is de Hertz, afgekort Hz.

432 Hz is de natuurlijke "stemtoonhoogte" in het universum, in tegenstelling tot 440 Hz, dat in de hedendaagse muziek gebruikt wordt op bijvoorbeeld muziekcd's en mp3'tjes.

Met de stemtoonhoogte wordt bedoeld de vaste toonhoogte bij muziekinstrumenten van de kamertoon, dat is de muzieknoot A boven de middelste C, wetenschappelijk A4 genoemd.

In 1939 is in Duitsland en Engeland besloten om de frequentie van 440 Hz als stemtoonhoogte in de muziek in te voeren, nadat de eerste aanzet hiertoe al in de 19e eeuw werd gegeven. Hun poging om dit wereldwijd te laten overnemen mislukte toen. Later, in 1953, is in Londen op een congres van musici alsnog besloten 440 Hz internationaal als ISO 16-standaard te hanteren. Vele protesten van (onder meer) Franse musici, die voor 432 Hz als standaard waren, mochten helaas niet baten.

De meeste muziekinstrumenten zijn hierdoor tegenwoordig standaard ingesteld op 440 Hz, wat niet altijd zo geweest blijkt te zijn. Als je instrumenten bijvoorbeeld vindt uit veel vroegere tijden (zoals van de oude Grieken en Egyptenaren), en tegenwoordig in nog afgelegen gebieden op aarde, blijken deze instrumenten meestal op 432 Hz gestemd te zijn.

Wat zijn nu de voordelen van 432 Hz boven 440 Hz?

1. Muziek in 432 Hz ligt volgens de meerderheid van de muziekliefhebbers prettiger in het gehoor, is zachter, mooier en helderder dan muziek in 440 Hz, dit blijkt ook uit onderzoek. Wel moet je een goed gehoor hebben om dit verschil te kunnen ervaren. In de praktijk blijkt dat het verschil vooral te horen is bij rustige en klassieke muziek, en wat minder bij harde muziek.

2. Omdat 432 Hz een grotere helderheid heeft dan 440 Hz hoef je muziek in 432 Hz minder hard af te spelen om aangenaam te kunnen luisteren. Dit betekent dat je minder snel gehoorschade zult oplopen, zolang je het volume niet te hoog zet. Het is bekend dat bij bijvoorbeeld een geluidssterkte van 90 dB na 8 uur gehoorbeschadiging optreedt. Ook is de geluidsdruk bij 432 Hz wat minder, wat vooral bij een hoog volume (bij concerten bijvoorbeeld) mogelijk (meer) hoorschade voorkomt. Wel moet dit nog verder wetenschappelijk worden onderzocht.


3. Verder heeft 432 Hz ook een gunstiger invloed op de chakra's. 440 Hz werkt op de voorhoofdchakra, "het denken", terwijl 432 Hz werkt op de hartchakra, het "voelen". Veel muziekliefhebbers vinden het laatste prettiger, vooral hooggevoelige mensen. Het luisteren van muziek in 432 Hz versnelt ook de spirituele ontwikkeling van de muziekliefhebber, al is het tempo daarvan bij iedereen verschillend.


Een artikel over 44Hz;  The great 440 Hz conspiracy 


Twee Youtube filmpjes waar de tweede frequenties met elkaar vergeleken worden. In het eerste filmpje wordt ook 448 Hz er naast gezet. Je ziet wel meteen waar je naar luistert. Mooie start om het verschil te horen.

Het tweede filmpje laat je 4 voorbeelden horen en pas aan het eind wordt verteld wat wat is. Mooie test om te kijken of je het verschil hoort.